Povijesti Podcasti

Priča o Sinuheu (Berlin 10499)

Priča o Sinuheu (Berlin 10499)


Priča o Sinuheu (Berlin 10499) - Povijest

Ovo je priča o službeniku egipatske palače po imenu Sinuhe, 'sinu platana'. Kad se vodio rat protiv Libijaca, pratio je kraljevsku vojsku, kojom je zapovijedao Sesostris, sin i izabrani nasljednik faraona Amenemhata I., prvog faraona 12. dinastije.
Stari je kralj iznenada umro, vjerojatno su ga ubili zavjerenici. Kad je vijest o ovome stigla do Sesostrisa, koji se brzo vratio da preuzme svoje prijestolje, Sinuhe se boji svađe i bježi kako bi izgradio novi život u egzilu pod vladarom u Siriji. Na vrhuncu svojih moći, sirijski prvak izaziva ga u dvoboj: Sinuhe ubija svog protivnika u dvoboju i započinje razdoblje mira. S približavanjem starosti, osjeća se prisiljen vratiti se kući kako bi završio dane i biti pokopan kao Egipćanin. Vladajući egipatski kralj poziva ga natrag, a on se vraća u palaču koju je napustio godinama ranije. Naučio je što znači biti Egipćanin i opet je postao Egipćanin - no mogu li on ili njegova publika doista biti isti nakon ovog putovanja samootkrivanja?


Plemić u službi faraona

Glavni junak priče je Sinuhe, čije ime znači “sin platana ”, lik koji je predstavljen na početku teksta kao:

“ Plemić, vođa, sudac, nositelj kraljevskog pečata, upravitelj kraljevskih okruga u zemljama Azijata ”, “istinito poznavanje kralja, njegove voljene, sljedbenice i sluge kraljice Neferu, velike kraljevske obitelji supruga Senusreta I ”, što označava njegovu važnost i bliskost s faraonom i njegovom obitelji.

S druge strane, ovaj uvod pokušava nalikovati autobiografskim tekstovima koji su obično ispisani u mnogim grobnicama i u kojima je stari Egipćanin pokazao svoj kurikulum.

Radnja Povijesti Sinuhea počinje smrću Amenemhata I. 30. godine njegove vladavine, što je ubojstvo koje u priči nije opisano kao takvo, ali o kojem govore drugi povijesni dokumenti.

Faraon je ubijen u svojoj palači dok je spavao, kako je opisano u Amenemhat ’s Instructions, tekstu u kojem duh kralja prepričava njegovu smrt svom sinu i nasljedniku i savjetuje ga o pitanjima vlade.

Povijest Sinuhea također ne pokazuje je li neočekivana smrt Amenemhata izazvala nerede u Itj-tawyju, glavnom gradu koji je osnovao faraon, kao da je odlučeno da se spusti veo misterije o smrti kralja i Sinuhéovih#8217 naknadna reakcija. .

U priči je naznačeno da se Senusret I. u to vrijeme vraćao iz pohoda na Libijce, pa su poslani glasnici da ga obavijeste o smrti njegova oca.

Suočen sa strašnom viješću i bez objašnjenja u tekstu, Sinuhe, koji je pratio vojsku prijestolonasljednika, reagirao je kao da ga prati neki osjećaj krivnje:

“Trh mi je prošao tijelom i skočio sam tražeći skrovište koje sam dobio između dva grma. ”


Priča o Sinuheu (Berlin 10499) - Povijest

Priča o Sinuheu: 1900. godine prije Krista: Edomitski poglavar Jeush iz Postanka 36: 15-18, Josip, Mojsije

Priča o Sinuheu je postojeći papirus koji datira iz 1900. godine prije Krista i imenuje edomitskog poglavara Jeusa iz Postanka 36: 15-18, a odjekuje i suvremenom Josipu, a kasnije i Mojsiju. Datum priče (1900. pr. Kr.) Je točno kada je Josip bio u Egiptu (1899. pr. Kr.) I kratko nakon što se Ezav preselio u Edom 1926. pr.

Prijevod :
& quotVaše veličanstvo je Horus koji osvaja, vaše ruke pobjeđuju sve zemlje. Neka vam tada vaše veličanstvo naredi da vam dovedu kneza Mekija iz Qedema [lit: sinovi istoka], Jeuša, planinske poglavare iz Edoma [Kushu -vidi kartu] i kneza menija iz zemalja Fenkhu [ Feničani]. (Priča o redovima Sinuhe 219-220)

Priča o progonstvu i pomirenju odjekuje bijegom i povratkom Mojsija 1486.-1446. Prije Krista i Josipovim životom (1899.-1406. pr. Kr.). Glavni lik počinje u Egiptu, prognan je iz Egipta u Kanaan, (Josip je prognan iz Kanaana u Egipat, dok je Mojsije iz Egipta) zatim se opet vraća kući. Čovjek iza sebe ostavlja bogatstvo i privilegiran život kada se preseli u stranu zemlju i živi sa strancima samo da bi u toj zemlji uspio, sve dok se ne pomiri sa svojom domovinom.

Iskopavanje biblijskih priča!

U priči o Sinuheu spominjemo jednog od "Juša, jednog od poglavara Edoma", Post 36: 15-18

& quotVaše veličanstvo je Horus koji osvaja, vaše ruke pobjeđuju sve zemlje. Neka vam tada vaše veličanstvo naredi da vam dovedu kneza Mekija iz Qedema [lit: sinovi istoka], Jeuša, planinske poglavare iz Edoma [Kushu -vidi kartu] i kneza menija iz zemalja Fenkhu [ Feničani]. (Priča o redovima Sinuhe 219-220)

 1. Datum priče (1900. pr. Kr.) Je točno kada je Josip bio u Egiptu (1899. pr. Kr.) I kratko nakon što se Ezav preselio u Edom 1926. pr.
 2. Priča o Sinuheu je drevna priča ili roman koji je napisao čovjek po imenu Sunuhe na temelju stvarnih povijesnih činjenica!
  1. [Istinska] autobiografija službenog Sinuhea (početkom 2. tisućljeća prije Krista) bila je najpopularnija priča u starom Egiptu. Njegov stil i sadržaj korišteni su kao primjer za pisanje učenika, tako da postoji mnogo uglavnom nepotpunih kopija teksta napisanog na ostraci (komadići vapnenca). Berlinsko pismo napisano je na papirusu hijeratskim (pisani oblik hijeroglifa) i sadrži cijelu priču.
  2. 1908. prije Krista Sinuhe bježi iz Egipta u Kanaan nakon što je ubijen Sehetepibre/ Amenemhat I (vladao 29 godina: 1937.-1908. pr. Kr., Niska kronologija K. A. Kitchen, O. Keel). Boji se da bi nakon što je služio pod kraljicom mogao biti osumnjičen za urotu. Nakon mnogo godina putovanja, konačno se nastanio u blizini Byblosa i oženio kćerkom lokalnog vladara. Tamo akumulira veliko bogatstvo i poštovanje, ali ipak na kraju svog života želi se vratiti u Egipat i tamo biti pokopan. Taj mu zahtjev konačno udovoljava novi kralj Sesostris I. (vladao je 44 godine: 1918.-1874. Pr. Kr., Koregent s Amenemhatom I: 1918.-1908. Pr. Kr., Niska kronologija K. A. Kuhinje, O. Keel) i Sinuhe se vraća u Egipat. (Web stranica Berlinskog muzeja)
   1. Priča o progonstvu i pomirenju odjekuje bijegom i povratkom Mojsija 1486.-1446. Prije Krista i Josipovim životom (1899.-1406. pr. Kr.).
   2. Glavni lik počinje u Egiptu, prognan je iz Egipta u Kanaan, (Josip je prognan iz Kanaana u Egipat, dok je Mojsije iz Egipta) zatim se opet vraća kući.
   3. Čovjek iza sebe ostavlja bogatstvo i privilegiran život kada se preseli u stranu zemlju i živi sa strancima samo da bi u toj zemlji uspio, sve dok se ne pomiri sa svojom domovinom.

   I. Postanak 36 i prijevod Priče o Sinuheu 219-220:

   1. Postanak 36: 2, 8
    1. & quotSada su to zapisi generacija Ezava (to jest Edoma). Ezav je uzeo svoje žene od kćeri Kanaana: Ada, kći Elona Hetejina, i Oholibamah, kći Anaha i unuka Zibeona Hivejca, također Basemat, Izmaelova kći, sestra Nebaiotha. Adah je rodila Elifaza Ezavu, a Basemat je rodila Reuela i Oholibamah je rodio Jeuša i Dželam i Korej. To su Ezavovi sinovi koji su mu se rodili u zemlji kanaanskoj. Tada je Ezav uzeo svoje žene i svoje sinove, svoje kćeri i svu svoju obitelj, svoju stoku i svu stoku i svu svoju imovinu koju je stekao u zemlji kanaanskoj i otišao u drugu zemlju dalje od svog brata Jakova. Jer im je imanje postalo preveliko za zajednički život, a zemlja u kojoj su boravili nije ih mogla uzdržavati zbog stoke. Tako je Ezav živio u brdovitom kraju Seir. Ezav je Edom. Ovo su onda zapisi o naraštajima Ezava, oca Edomca, u brdu Seir. Ovo su imena Ezavovih sinova: Elifaz, sin Ezavove žene Ade, Reuel, sin Ezavove žene Basemat. Elifazovi sinovi bili su Teman, Omar, Zefo i Gatam i Kenaz. Timna je bila konkubina Ezavova sina Elifaza i rodila je Amaleka Elifazu. Ovo su sinovi Ezavove žene Adah. Ovo su Reuelovi sinovi: Nahath i Zerah, Shammah i Mizzah. To su bili sinovi Ezavove žene Basemath. To su bili sinovi Ezavove žene Oholibame, kćeri Ane i unuke Sibeonove: rodila je Ezavu, Jeušu, Jalamu i Koreju. To su poglavice sinova Ezavovih. Sinovi Elifaza, prvorođenca Ezava, su poglavar Teman, poglavar Omar, poglavar Sefo, poglavar Kenaz, poglavar Korah, poglavar Gatam, poglavar Amalek. Ovo su poglavari koji su potekli od Elifaza u zemlji edomskoj, to su sinovi Ade. Ovo su sinovi Reuela, Ezavova sina: poglavar Nahath, poglavar Zerah, poglavar Shammah, poglavar Mizzah. Ovo su poglavari koji potječu od Reuela u zemlji Edom, to su sinovi Ezavove žene Basemath. Ovo su sinovi Ezavove žene Oholibamah: poglavica Jeush , poglavica Jalam, poglavica Korah. Ovo su poglavice koje potječu od Ezavove žene Oholibame, kćeri Ane. & Quot (Postanak 36: 1-18)
     1. & quotVaše veličanstvo je Horus koji osvaja, vaše ruke pobjeđuju sve zemlje. Neka vam tada vaše veličanstvo zapovijedi da vam dovedu kneza Mekija iz Qedema [lit: sinovi istoka], Jeuša, planinske poglavare iz Kushua [Khentiaush iz Khentkesha = Jeuša, planinske poglavare iz Kushu- tj. Edom, usp. Gen 36: 5, 18], i kneza menija iz zemalja Fenkhu (Feničani).
      1. & quotKUSHU [tj. Edom] javlja se u priči o Sinuheu (oko 1900. pr. Kr.) I u briselskim tekstovima. U prvom, Sinuhe poziva vođu (? -Hnty) Ya`usha iz Kushu-a [Uobičajeno prevođenje Ithent-Yeush iz Khenti-Kushu (dva hibrida egipatskog i semitskog) očito je pogrešno, drugo je svakako prijedloško (m- lint), a prvi može biti naslov.] (Sinuhe B 220). Ime čovjeka identično je s Ya'ush ('Jeush') iz Postanka 36: 5, 15 (are), [Navedeno kao Udumu, Aduru, Araru (usp. 133 iz Sinuhea), Meshtu, Magdalu, Kheni-anabu i Sarqu, plus Hayyunu i Yabiluma (oba EA 256), i Shaskhimu (EA 203: 4) i Tubu (EA 205: 3), možda zemlja Tob.], među Ezavovim sinovima za koje se tradicionalno kaže da su prešli u Edom u kasnom patrijarhalnom dobu (oko 17. st. pr. Kr.). U briselskim tekstovima (oko 1800. pr. Kr.) Od posebnog je interesa to što ne nalazimo 'vladare' (hew) već 'poglavice' (wrw) klanova (whywt) (teritorija) Kushu (Posener 1940: 88 -89, E 50-51). (Rani Edom i Moab, egipatski dokazi o kuhinji drevnog Jordana K. A., urednik: Piotr Bienkowski, 1992. godine)

      II. Detaljne informacije o priči o Sinuheu:

      1. Najstariji sačuvani rukopis datira iz Amenemhata III (1800. pr. Kr.)
       1. & quotPapirusna otkrića: U Egiptu je otkriveno mnogo dokumenata napisanih na papirusu. Neki od njih važni su za biblijske studije. The Priča o Sinuheu datira iz 20. stoljeća. prije Krista, a MSS se nalaze od otprilike 1800. do oko 1000. pr. Priča o izgnanstvu jednog egipatskog dužnosnika i opisuje život tog razdoblja u Kanaanu & quot (ISBE, svezak 1, stranica 255, 1988.)
        1. & quot Brojni, iako fragmentarni primjerci ovog djela svjedoče o njegovoj velikoj popularnosti i s pravom se smatraju najuspješnijim djelom prozne književnosti Srednjeg Kraljevstva. Dva glavna rukopisa su: (I) P. Berlin 3022 (skraćeno B) koji potječe iz dvanaeste dinastije. U sadašnjem stanju nedostaje početak priče i sadrži ukupno 311 redaka (2) P. Berlin 10499 (skraćeno R) koji sadrži 203 retka i uključuje početak. Datira se u kraj Srednjeg kraljevstva. Treća velika kopija nalazi se na velikom ostrakonu u Ashmoleanskom muzeju u Oxfordu, koji daje 130, djelomično nepotpunih redaka. To je, međutim, inferiorna kopija koja datira iz devetnaeste dinastije. Njegova glavna vrijednost leži u detaljnom komentaru urednika J. Barnsa. Osim toga, mali su dijelovi teksta sačuvani na ulomcima papirusa i na brojnim ostrakama. Ovaj prijevod koristi kao glavne rukopise tekst R za početak i B za veći dio, te uključuje povremenu varijantu iz drugih rukopisa. & Quot (Staroegipatska književnost, svezak I: Staro i Srednje kraljevstvo, M. Lichtheim, str. 222., 1973. poslije Krista)
        2. & quotJedan znanstvenik napravio je proširenu usporedbu priče o Josipu s nebiblijskom pričom. A. Meinhold je sugerirao da je egipatska priča o Sinuheu bila prototip priče o Josipu, a zasigurno nizovi događaja u obje priče pokazuju zapanjujuću sličnost: iz prvotno privilegiranog položaja, protagonist je istisnut iz svoje baze moći i prisiljen je živjeti sa strancima dok u ovom novom društvu napreduje konačno se pomiri sa svojom izvornom zajednicom za opće dobro. Ova je tema pomirbe u izgnanstvu zasigurno popularna u čitavoj svjetskoj književnosti, a imala je posebno mjesto u književnosti drevnog Bliskog istoka. Uz priče o Josipu i Sinuheu, priču o Idrimiju, Apologiji Hattusilisa, Esarhaddonovoj borbi za prijestolje, Nabonidu i njegovu Bogu te biblijskim legendama o Jakovu, Mojsiju i Davidu sve se to može ubrojiti u pripovijetke koje sadrže ovaj opći obrazac progonstva i pomirenja. Zapravo, kako otkriva pregled ovih priča, one pokazuju ne samo zapanjujuću sličnost u slijedu događaja u svojim radnjama, već i u tome što imaju slične karakterne uloge povezane s pojedinim elementima u radnjama, i na kraju u svojim temama. Sličnosti su toliko upečatljive da ih je moguće identificirati kao varijante određene vrste herojske priče s drevnog Bliskog istoka, koju folklorist A. Dundes naziva „koikotipom“ (ponavljajuća se, predvidljiva, kulturna varijanta općeg niza radnji ) « Časopis za biblijsku književnost106, 1987. poslije Krista)
        3. & quotSnažna ljubav prema zemlji bila je dominantna karakteristika starih Egipćana. Iako bi mogao osjećati odgovornosti izgradnje carstva, poželio je uvjerenje da će svoje dane zatvoriti na obalama Nila. Taj je osjećaj sljedeću priču učinio jednim od najpopularnijih klasika egipatske književnosti. Egipatski dužnosnik Srednjeg kraljevstva otišao je u dobrovoljno progonstvo u Aziju. Tamo je bio napredan i dobro uspostavljen, ali nastavio je čeznuti za zemljom svog rođenja. Konačno je dobio kraljevski poziv da se vrati i pridruži dvoru. Ovo je bio njegov pravi uspjeh u životu, i to je bila popularna točka priče. Velik dio priče je pompozan i previše stiliziran u formulacijama i frazama, ali središnja je priča vjerodostojan prikaz koji odgovara razdoblju kakvo poznajemo. Ako je ovo bila fikcija, temeljila se na stvarnosti i zaslužuje cijenjeno mjesto u egipatskoj književnosti. & Quot (Priča o Si-Nuheu, ANET 18)

        III. Pročitajte cijelu 2900 godina staru "Priču o Si-nuheu":

        Princ, grof, upravitelj vladarskih domena u zemljama Azijata, istinski i voljeni kraljev prijatelj, polaznik Sinuhe, kaže:

        Bio sam pratitelj koji je prisustvovao svom gospodaru, slugi kraljevskog harema, čekajući princezu, vrlo hvaljenu kraljevsku suprugu kralja Sesostrisa u Khenemsutu (Sesostris I. vladao je 44 godine: 1918.-1874. Pr. Kr., Koregent s Amenemhatom I: 1918.- 1908. pr. Kr., Niska kronologija KA Kitchen, O. Keel), kći kralja Amenemheta u Kanefruu, Nefru, štovana. 30. godina, treći mjesec poplave, 7. dan: bog se popeo na svoj horizont. Kralj Gornjeg i Donjeg Egipta, Sehetepibre (Amenemhat I. vladao je 29 godina: 1937.-1908. pr. Kr., Niska kronologija KA Kitchen, O. Keel), odletio je na nebo i sjedinio se sa sunčevim diskom, božansko tijelo koje se spojilo sa svojim tvorac. Tada je rezidencija bila prigušena, srca su tugovala, veliki su portali bili zatvoreni, dvorjani su glava o koljeno ljudi stenjali. Njegovo je veličanstvo, međutim, poslalo vojsku u zemlju Tjemeh, sa svojim najstarijim sinom kao zapovjednikom, dobrim bogom Sesostrisom. Poslan je da uništi strane zemlje i kazni Tjehenuove. Sada se vraćao, dovodeći zarobljenike Tjehenua i stoku svih vrsta koja nije bila brojna. Službenici palače poslali su na zapadnu granicu kako bi kraljevom sinu javili događaj koji se dogodio na dvoru. Glasnici su ga sreli na cesti, stigavši ​​do njega noću. Ni trenutka nije odgađao. Sokol je letio sa svojim pratiocima, ne dajući to do znanja svojoj vojsci. No, poslani su i kraljevski sinovi koji su bili s njim na ovom pohodu. Jedan od njih je pozvan dok sam stajao. Čuo sam njegov glas dok je govorio, dok sam bio u blizini. Srce mi je zatreperilo, ruke su mi bile raširene, drhtavica je zadesila sve moje udove. Uklonio sam se u skokovima, kako bih potražio skrovište. Stavio sam se između dva grmlja kako bih put prepustio putniku.

        Krenuo sam prema jugu. Nisam planirao ići u rezidenciju. Vjerovao sam da će doći do previranja i nisam očekivao da ću to preživjeti. Prešao sam Maaty blizu Sycamorea i stigao do Isle-of-Snefru. Proveo sam dan tamo na rubu uzgoja. Odlazeći u zoru naišao sam na čovjeka koji je stajao na cesti. Pozdravio me dok sam ga se bojala. Za vrijeme večere stigao sam do "Quattle-Quay". "Snagom zapadnog vjetra prešao sam u teglenici bez kormila. Prošao sam istočno od kamenoloma, na visini & quot; Gospodarice Crvene planine. & Quot; Zatim sam krenuo na sjever. Došao sam do "zidova vladara", koji su napravljeni da odbiju Azijate i sruše pijevce (lit: & quotSand Crossers & quot Ishmaelites). Čučnuo sam u grmu u strahu da me dežurni stražar ne vidi na zidu.

        Krenuo sam noću. U zoru sam stigao do Petena. Zaustavio sam se u & quotIsle-of-Kem-Wer. & Quot Rekao sam, "Ovo je okus smrti." Podignuo sam srce i pribrao se kad sam čuo tihi zvuk stoke i ugledao azijate. Jedan od njihovih vođa, koji je bio u Egiptu, prepoznao me. Dao mi je vode i kuhano mlijeko. Otišao sam s njim u njegovo pleme. Ono što su učinili za mene je dobro.

        Zemlja mi je dala zemlju. Putovao sam u Byblos, vratio sam se u Qedem. Tamo sam proveo godinu i pol. Tada me Ammunenshi, vladar Gornje Retenu, odveo do sebe i rekao mi: "Bit ćeš sretan sa mnom, čuti ćeš jezik Egipta." Rekao je to jer je poznavao moj karakter i čuo za moju vještinu, Egipćani koji su bili s njim i svjedočili za mene. Rekao mi je: & quotZašto si došao ovdje? Je li se nešto dogodilo u rezidenciji? & Quot; Rekao sam mu: & quot; Kralj Sehetepibre (Amenemhat I. vladao je 29 godina: 1937.-1908. Pr. Kr., Niska kronologija KA Kitchen, O. Keel) otišao je do horizonta, a nitko nije znao okolnostima. & quot Ali govorio sam poluistinom: & quotKad sam se vratio s ekspedicije u zemlju Tjemeh, to mi je prijavljeno i srce mi je klonulo. Odnijelo me na put bijega, iako se o meni nije govorilo, nitko mi nije pljunuo u lice, nisam čuo prijekor da se moje ime nije čulo u ustima vjesnika. Ne znam što me dovelo u ovu zemlju, kao da je Bog planirao. Kao da se Delta čovjek vidio u Yebuu, močvarni čovjek u Nubiji. & Quot

        Zatim mi je rekao: & quot; Kako je onda ta zemlja bez tog izvrsnog boga, čijeg straha je bilo u svim zemljama poput Sakhmeta u godini kuge? & Quot; Ja sam mu odgovorio kao odgovor: & quot; Naravno da je njegov sin ušao u palaču, imajući uzeo očevu baštinu.

        Nitko drugi ne dolazi prije njega

        On je gospodar znanja, mudar planer, vješt vođa,

        Jedan ide i dolazi svojom voljom.

        Bio je udarac stranim zemljama,

        Dok je njegov otac boravio u palači,

        Izvještavao ga je o izvršenim naredbama.

        On je prvak koji djeluje rukom,

        Borac kojem nema premca,

        Kad su ga vidjeli kako se bavi streličarstvom,

        Sirena koja slabi ruke,

        Njegovi neprijatelji ne mogu zbiti redove

        Pronicljivo razbija čela,

        Nitko ne može izdržati njegovu prisutnost.

        Širokim koracima udara bježeći,

        Nema povlačenja za onoga koji mu okrene leđa

        Postojan u vrijeme napada,

        Vraća se i ne okreće leđa.

        Srdačan kad vidi masu,

        Ne dopušta da mu opuštenost ispuni srce

        Željan prizora borbe,

        Radostan kad radi svoj luk.

        Stežući štit gazi pod nogama,

        Za ubijanje nije potreban drugi udarac

        Njegovoj strijeli nitko ne može pobjeći,

        Kuglači bježe pred njim,

        Kao i prije moći božice

        Dok se bori, planira cilj,

        Bez obzira na sve ostalo.

        Gospodine milosti, bogat dobrotom,

        On je osvojio kroz naklonost

        Njegov ga grad voli više od sebe,

        Priznaje ga više od svog boga.

        Muškarci nadmašuju žene prihvaćajući ga,

        Victor dok je još bio u jajetu,

        Od svog rođenja postavljen je za vladara.

        Povećač onih koji su rođeni s njim,

        Sretna zemlja kojom vlada!

        Osvojit će južne zemlje,

        Ignorirajući sjeverne zemlje,

        Premda napravljen da bi udario Azijate i gazio ljubitelje pijeska [lit: & quotSand Crossers & quot Ishmaelites]!

        & quotPošaljite mu! Neka zna vaše ime kao osoba koja se raspituje dok je daleko od svog veličanstva. Neće propustiti učiniti dobro zemlji koja će mu biti odana. & Quot

        Rekao mi je: & quotOnda je Egipat sretan znajući da je snažan. Ali ti si ovdje. Ostat ćeš sa mnom. Ono što ću učiniti za vas je dobro. & Quot

        Postavio me na čelo svoje djece. Oženio me svojom najstarijom kćeri. Dopustio mi je da sam izaberem njegovu zemlju, najbolju što je bila njegova, na njegovoj granici s drugom zemljom. [Josip: drugo do faraona, Mojsija, Jetra, Midijana, Zipporaha] To je bila dobra zemlja zvana Yaa. U njoj su bile smokve i grožđe. Imalo je više vina nego vode. Njegov med bio je u izobilju, a ulje u izobilju. Sve vrste voća bile su na njegovim stablima. Ječam je bio tamo i emmer, i nema kraja stoci svih vrsta. Mnogo mi je toga došlo i zbog ljubavi prema meni jer me je učinio poglavarom plemena u najboljem dijelu svoje zemlje. Za mene su se svakodnevno spremale pogače, a vino kao dnevna hrana, kuhano meso, pečenka, kao i pustinjska divljač. Jer uhvatili su me u zamku i položili preda mnom, uz ulov mojih goniča. Za mene su napravljeni mnogi slatkiši, te mliječna jela svih vrsta.

        Prošao sam mnogo godina [Mojsije = 40 godina], moja su djeca postala jaki ljudi, svaki gospodar svog plemena. Izaslanik koji je došao na sjever ili otišao na jug u rezidenciju ostao je sa mnom. Dopustio sam svima da ostanu uz mene. Dao sam vodu žednima, pokazao sam put onome koji je zalutao, spasio sam opljačkanog [Abraham i Lot Gen 14]. Kad su se Azijati urotili za napad na vladare brdskih zemalja, usprotivio sam se njihovom kretanju. Jer ovaj me je vladar Retenu natjerao da izvršim brojne misije kao zapovjednik svojih trupa. Svako brdsko pleme protiv kojeg sam krenuo pobijedio sam, tako da je istjerano sa pašnjaka svojih bunara. Pljačkao sam njegovu stoku, odvodio njezine obitelji, oduzimao im hranu i ubijao ljude svojom snažnom rukom, svojim lukom, svojim pokretima i svojim vještim planovima. Osvojila sam njegovo srce i on me volio, jer je prepoznao moju hrabrost. Postavio me na čelo svoje djece jer je vidio snagu mojih ruku.

        Došao je junak iz Retenua,

        Da me izazove u svom šatoru.

        Šampion je bio bez vršnjaka,

        Rekao je da će se boriti sa mnom,

        Htio mi je zaplijeniti stoku

        Po nalogu njegova plemena.

        Vladar se posavjetovao sa mnom i rekao sam: & quotNe poznajem ga, nisam mu saveznik, da bih mogao hodati po njegovom kampu. Jesam li mu ikada otvorio stražnje sobe ili se popeo preko njegove ograde? To je zavist, jer me vidi kako radim vaše provizije. Ja sam doista nalik na zalutalog bika u čudnom stadu, kojeg bik stada napadne, kojeg dugorog napadne. [putnik poput Abrahama i kršćana] Je li inferiorni voljeni kad postane nadređen? Nijedan Azijat se ne sprijateljuje s Delta-čovjekom. A što bi papirus prilijepilo za planinu? Ako bik voli borbu, treba li se bik prvak povući iz straha da mu se ne izjednači? Ako se želi boriti, neka iznese svoju želju. Postoji li bog koji ne zna što je zaredio i čovjek koji zna kako će to biti? & Quot

        Noću sam nanizao luk, sortirao strijele, vježbao bodežom, polirao oružje. Kad je svanulo, došao je Retenu. Okupio je svoja plemena, okupio susjedne narode koje je namjeravao voditi u ovoj borbi.

        Prišao mi je dok sam čekala, smjestivši se kraj njega. Svako srce je gorjelo za mene, žene su brbljale. Sva su me srca boljela pri razmišljanju: "Ima li još jednog prvaka koji bi se mogao boriti s njim?" Podignuo je svoju bojnu sjekiru i štitove dok je njegova šaka projektila padala prema meni. Kad sam natjerao njegovo oružje da me napadne, pustio sam njegove strijele da prođu kraj mene bez učinka, jedna za drugom. Zatim, kad me napunio, pucao sam u njega, strijela mi se zabila u vrat. Vrištao je da mu je pao na nos Ubila sam ga sjekirom. Podigao sam svoj ratni poklič preko njegovih leđa, dok je svaki Azijat vikao. Pohvalio sam Montu (egipatskog boga rata), dok ga je njegov narod oplakivao. Vladar Ammunenshi uzeo me u naručje.

        Tada sam odnio njegovu robu opljačkao sam mu stoku.

        Ono što je htio učiniti meni učinio sam i njemu. Uzeo sam ono što mu je bilo u šatoru, ogolio sam mu logor. Tako sam postao veliki, bogat robom, bogat stadima. Bog je djelovao tako da pokaže milost prema onome na koga je bio ljut, koga je zalutao u inozemstvu. Za danas mu je srce smireno.

        Bjegunac je pobjegao iz svoje okolice ---

        Zaostali zaostao od gladi ---

        Dajem kruh susjedu.

        Čovjek je golu napustio svoju zemlju ---

        Imam svijetlu odjeću, fin lan.

        Čovjek je trčao zbog nedostatka jednog za slanje ---

        Kuća mi je u redu, stan mi je prostran ---

        Moje misli su u palači!

        Koji god bog odredio ovaj let, smiluj se, dovedi me kući! Zasigurno ćete mi dopustiti da vidim mjesto na kojem moje srce stanuje! Što je važnije od toga da moj leš bude pokopan u zemlji u kojoj sam rođen! Priteci mi u pomoć! Što ako bi se sretan događaj trebao dogoditi! Neka me Bog sažali! Neka postupi tako da usreći kraj onoga koga je kaznio! Neka ga srce zaboli za onoga koga je prisilio živjeti u inozemstvu! Ako se danas istinski umiri, neka posluša molitvu udaljenog! Neka vrati onoga koga je natjerao da luta zemljom na mjesto odakle ga je odnio!

        Neka mi se egipatski kralj smiluje, da živim po njegovu milosrđu! Mogu li pozdraviti gospodaricu zemlje koja je u palači! Mogu li čuti zapovijedi njezine djece! Da je moje tijelo opet mlado! Jer starost je došla, nemoć me je obuzela. Oči su mi teške, ruke slabe, noge ne mogu pratiti. Srce je umorno, smrt je blizu. Neka me odvedu u grad vječnosti! Mogu li služiti Gospodarici SVIH! Neka lijepo govori o meni svojoj djeci, neka provede vječnost iznad mene! Kad je veličanstvu kralja Kheperkarea rečeno u kakvom sam stanju, njegovo mi je veličanstvo poslalo vijest s kraljevskim darovima kako bi obradovalo srce ovog sluge poput stranog vladara. A kraljevska djeca koja su bila u njegovoj palači slala su mi svoje poruke. Kopija dekreta donesenog ovom slugi u vezi s njegovim povratkom u Egipat: Horus: Živeti u rođenju dvije dame: Živeti u rođenju Kralj Gornjeg i Donjeg Egipta: Kheperkare, sin Re: Sesostris (Sesostris I vladao je 44 godine: 1918- 1874. pr. Kr., Jezgrovit s Amenemhatom I: 1918.-1908. Pr. Kr., Niska kronologija KA Kitchen, O. Keel) koji živi vječno.

        Kraljevski dekret Attendant Sinuhe:

        Ovaj kraljev dekret ako vam je donio da vas obavijesti: da ste obišli strane zemlje, idući iz Qedema [svijetli: sinovi istoka] Retenu, zemlja koja vam daje zemlju, bio je savjet vašeg vlastitog srca. Što ste učinili da bi netko trebao djelovati protiv vas? Niste prokleli da bi vaš govor bio ukoren. Niste govorili protiv savjeta velikaša, da su vaše riječi trebale biti odbačene. Ova stvar --- odnijela vam je srce. Nije mi bilo u srcu protiv tebe. Ovo vaše nebo u palači živi i napreduje do danas. Glavu joj krasi kraljevanje zemlje u kojoj se njezina djeca nalaze u palači. Spremit ćete bogatstva koja vam daju živjet ćete od njihove blagodati. Vratite se u Egipat! Pogledajte rezidenciju u kojoj ste živjeli! Poljubi tlo na velikim portalima, druži se s dvorjanima! Za danas ste počeli stariti. Izgubili ste snagu čovjeka. Zamislite dan ukopa, prelazak u štovanje.

        Za vas je stvorena noć s mastima i oblogama iz Taitove ruke. Pogrebna povorka napravljena je za vas na dan ukopa. Kućište mumije je od zlata, a glava mu je lapis lazuli. Nebo je iznad vas dok ležite u mrtvačkim kolima, volovi vas vuku, glazbenici idu ispred vas. Ples psovki mww izvodi se na vratima vaše grobnice, čita vam se spisak darova i žrtvuje se prije vašeg žrtvenog kamena. Vaši grobni stupovi, izrađeni od bijelog kamena, spadaju među kraljevsku djecu. Nećete umrijeti u inozemstvu! Azijati vas neće miješati. Ne smijete biti zamotani u kožu ovna da vam služi kao lijes. Predugo je lutanje zemljom! Misli na svoj leš, vrati se!

        Ovaj dekret stigao mi je dok sam stajao usred svog plemena. Kad mi je pročitana, bacila sam se na trbuh. Dotaknuvši tlo, raširio sam ga po prsima. Šetao sam po svom kampu vičući: & quot; Što se može usporediti s ovim što se čini slugi kojega je njegovo srce zavelo u tuđe zemlje? Zaista je dobra dobrota koja me spašava od smrti! Tvoja ka će mi dati da dosegnem svoj kraj, moje tijelo je kod kuće! & Quot

        Kopija odgovora na ovu uredbu:

        Sluga Palače Sinuhe kaže: U vrlo dobrom miru! Što se tiče ovog leta koji je ovaj sluga učinio u svom neznanju. To je vaš ka, o dobri bože, gospodaru dviju zemalja, koje Ra voli i kojemu Montu gospodar Tebe daje prednost, a Amun gospodar prijestolja-dvije-zemlje, a Sobek-Ra gospodar Sumenu i Horusa, Hathor, Atum sa svojom Enneadom i Sopdu-Neferbau-Semseru istočni Horus i Gospa od Jemeta-neka vam obuhvati glavu-i konklavu nakon potopa, Min-Horus brdskih zemalja i gospođa Wereret od Punt, Nut, Haroeris-Ra i svi bogovi Egipta i morskih otoka --- neka vam daju život i radost u nosnicama, neka vas izdrže svojom blagodaću, neka vam daju vječnost bez granica, beskonačnosti bez granica! Neka strah od vas odjekne nizinama i visoravnima, jer ste pokorili sve što sunce okružuje! Ovo je molitva ovog sluge za njegova gospodara koji spašava sa Zapada.

        & quotUskrsnji . Doslovno sinovi Istoka (qe ḏem). Semitski izraz Qedem (Istok) koristi se u egipatskoj priči o Sinuheu u drugom tisućljeću pr. kao nejasna oznaka regije istočno od Biblosa gdje su živjeli polu-nomadski Semiti. (AYBC, Marvin Pope, Job 1: 3, 2008.)

        Gospodar znanja koji poznaje ljude znao je u veličanstvu palače da se ovaj sluga plašio to reći. To je kao nešto preveliko da bi se moglo ponoviti. Veliki bog, vršnjak Re, poznaje srce onoga koji mu je dragovoljno služio. Ovaj sluga je u ruci onoga koji misli na njega. On je stavljen pod njegovu skrb. Vaše veličanstvo je Horus koji osvaja, vaše ruke pobjeđuju sve zemlje. May then your Majesty command to have brought to you the prince of Meki from Qedem [lit: sons of the east], Jeush the mountain chiefs from Kushu [Khentiaush from Khentkesh = Jeush the mountain chiefs from Kushu- i.e. Edom, cf Gen 36:5, 18], and the prince of Menus from the lands of the Fenkhu. They are rulers of renown who have grown up in the love of you. I do not mention Retenu---it belongs to you like your hounds.

        This thy servant's prayer to his lord to rescue him in the West, the lord of Perception, who perceiveth lowly folk, he perceived it in his noble Palace. Thy servant feared to speak it now it is like some grave circumstance to repeat it. Thou great god, peer of Re in giving discretion to one toiling for himself, this thy servant is in the hand of a good counsellor in his behoof verily I am placed beneath his guidance. For Thy Majesty is the victorious Horus, thy hands are strong against all lands. Let now Thy Majesty cause to be brought Maki from Kedme, , Menus from the lands of the Fenkhu. They are renowned princes, who have grown up in love of thee, albeit unremembered. Retenu is thine, like to thy hounds.

        Lo, this flight which the servant made---I did not plan it. It was not in my heart I did not devise it. I do not know what removed me from my place. It was like a dream. As if a Delta-man saw himself in Yebu, a marsh-man in Nubia. I was not afraid no one ran after me. I had not heard a reproach my name was not heard in the mouth of the herald. Yet my flesh crept, my feet hurried, my heart drove me the god who had willed this flight dragged me away. Nor am I a haughty man. He who knows his land respects men. Re has set the fear of you throughout the land, the dread of you in every foreign country. Whether I am at the residence, whether I am in this place, it is you who covers this horizon. The sun rises at your pleasure. The water in the river is drunk when you wish. The air of heaven is breathed at your bidding. This servant will hand over to the brood which this servant begot in this place. This servant has been sent for! Your Majesty will do as he wishes! One lives by the breath which you give. As Re, Horus, and Hathor love your august nose, may Mont lord of Thebes wish it to live forever! I was allowed to spend one more day in Yaa, handing over my possessions to my children, my eldest son taking charge of my tribe all my possessions became his---my serfs, my herds, my fruit, my fruit trees. This servant departed southward. I halted at Horusways. The commander in charge of the garrison sent a message to the residence to let it be known. Then his majesty sent a trusted overseer of the royal domains with whom were loaded ships, bearing royal gifts for the Asiatics who had come with me to escort me to Horusways. I called each one by his name, while every butler was at his task. When I had started and set sail, there was kneading and straining beside me, until I reached the city of ltj-tawy.

        When it dawned, very early, they came to summon me. Ten men came and ten men went to usher me into the palace. My forehead touched the ground between the sphinxes, and the royal children stood in the gateway to meet me. The courtiers who usher through the forecourt set me on the way to the audience-hall. I found his majesty on the great throne in a kiosk of gold. Stretched out on my belly, I did not know myself before him, while this god greeted me pleasantly. I was like a man seized by darkness. My ba was gone, my limbs trembled my heart was not in my body, I did not know life from death.

        His majesty said to one of the courtiers: "Lift him up, let him speak to me." Then his majesty said: "Now you have come, after having roamed foreign lands. Flight has taken its toll of you. You have aged, have reached old age. It is no small matter that your corpse will be interred without being escorted by Bowmen. But don't act thus, don't act thus, speechless though your name was called!" Fearful of punishments I answered with the answer of a frightened man: "What has my lord said to me, that I might answer it? It is not disrespect to the god! It is the terror which is in my body, like that which caused the fateful flight! Here I am before you. Life is yours. May your Majesty do as he wishes!"

        Then the royal daughters were brought in, and his majesty said to the queen: "Here is Sinuhe, come as an Asiatic, a product of nomads!" She uttered a very great cry, and the royal daughters shrieked all together. They said to his majesty: "Is it really he, O king, our lord?" Said his majesty: "It is really he!" Now having brought with them their necklaces, rattles, and sistra, they held them out to his majesty:

        Your hands upon the radiance, eternal king,

        Jewels of heaven's mistress!

        The Gold gives life to your nostrils,

        The Lady of Stars enfolds you!

        Southcrown fared north, northcrown south,

        Joined, united by your majesty's word.

        While the Cobra decks your brow,

        You deliver the poor from harm.

        Peace to you from Re, Lord of Lands!

        Hail to you and the Mistress of All!

        Slacken your bow, lay down your arrow,

        Give breath to him who gasps for breathe!

        Give us our good gift on this good day,

        Grant us the son of northwind, Bowman born in Egypt!

        He made the flight in fear of you,

        He left the land in dread of you!

        A face that sees you shall not pale,

        Eyes that see you shall not fear!

        His majesty said: "He shall not fear, he shall not dread!" He shall be a Companion among the nobles. He shall be among the courtiers. Proceed to the robing-room to wait on him!"

        I left the audience-hall, the royal daughters giving me their hands. We went through the great portals, and I was put in the house of a prince. In it were luxuries: a bathroom and mirrors. In it were riches from the treasury clothes of royal linen, myrrh, and the choice perfume of the king and of his favorite courtiers were in every room. Every servant was at his task. Years were removed from my body. I was shaved my hair was combed. Thus was my squalor returned to the foreign land, my dress to the Sand-farers [lit: "Sand Crossers" Ishmaelites] . I was clothed in fine linen I was anointed with fine oil. I slept on a bed. I had returned the sand to those who dwell in it, the tree-oil to those who grease themselves with it.

        I was given a house and garden that had belonged to a courtier. Many craftsmen rebuilt it, and all its woodwork was made anew. Meals were brought to me from the palace three times, four times a day, apart from what the royal children gave without a moment's pause. A stone pyramid was built for me in the midst of the pyramids. The masons who build tombs constructed it. A master draughtsman designed in it. A master sculptor carved in it. The overseers of construction in the necropolis busied themselves with it. All the equipment that is placed in a tomb-shaft was supplied. Mortuary priests were given me. A funerary domain was made for me. It had fields and a garden in the right place, as is done for a Companion of the first rank. My statue was oveflaid with gold, its skirt with electrum. It was his majesty who ordered it made. There is no commoner for whom the like has been done. I was in the favor of the king, until the day of landing came.


        Resumen

        Introducción

        La Medicina y la Literatura han estado unidas desde antiguo, prueba de ello es que muchos médicos se han dedicado a la Literatura y muchos escritores han plasmado en sus obras la actividad médica y la enfermedad. Un ejemplo es la obra Sinuhé, el egipcio de Mika Waltari, que narra magistralmente la actividad médica del protagonista y describe la técnica de trepanación.

        Desarrollo

        El presente trabajo comienza con el análisis de las trepanaciones desde la Prehistoria y se ilustra la práctica de la trepanación en Sinuhé, el egipcio. En esta obra se hace referencia en múltiples ocasiones a la trepanación y se detalla la forma de practicarla y el instrumental necesario. La trepanación es una de las intervenciones quirúrgicas más antiguas llevada a cabo con fines terapéuticos en traumatismos craneales y patologías neurológicas, pero también con una finalidad mágico-religiosa, para expulsar los espíritus malignos causantes de enfermedades mentales o de los síntomas de epilepsias y migrañas.

        Conclusiones

        La trepanación es una práctica quirúrgica realizada desde la Prehistoria en traumatismos craneales, epilepsias, cefaleas y enfermedades psiquiátricas. En la novela Sinuhé, el egipcio se describe con detalle la figura del trepanador, la técnica de trepanación y el instrumental necesario.


        The Tale of Sinuhe

        Melvyn Bragg and his guests discuss The Tale of Sinuhe, one of the most celebrated works of ancient Egyptian literature.

        Melvyn Bragg and his guests discuss The Tale of Sinuhe, one of the most celebrated works of ancient Egyptian literature. Written around four thousand years ago, the poem narrates the story of an Egyptian official who is exiled to Syria before returning to his homeland some years later. The number of versions of the poem, which is known from several surviving papyri and inscriptions, suggests that it was seen as an important literary work although the story is set against a backdrop of real historical events, most scholars believe that the poem is a work of fiction.

        Richard Parkinson
        Professor of Egyptology and Fellow of Queen's College at the University of Oxford

        Roland Enmarch
        Senior Lecturer in Egyptology at the University of Liverpool.

        Aidan Dodson
        Senior Research Fellow in the Department of Archaeology and Anthropology at the University of Bristol


        Tale of Sinuhe (Berlin 10499) - History

        In 1896 Petrie and Quibell uncovered a late Middle Kingdom shaft tomb beneath the later store-rooms of the tempe to the cult of Ramesses II on the West Bank of the Nile at Thebes, the Ramesseum.

        Plan of the Ramesseum. The area of the late Middle Kingdom tomb is marked red (click on the image for a larger picture)

        Although the coffin of the original occupant of the tomb did not survive, the excavators found a box full of fragile manuscripts. After conservation by Hugo Ibscher in Berlin, the manuscripts were listed by Alan Gardiner as follows (Gardiner 1955):

        A. the Tale of Khuninpu ('Eloquent Peasant') on one side, Tale of Sanehat ('Sinuhe') on other side (Berlin 10499)

        B. copy of a ritual for a statue of Senusret I ('Dramatic Ramesseum Papyrus') (British Museum)

        C. copy of administrative despatches from fortresses in Nubia on one side ('Semna despatches'), incantations for good health on other (British Museum)

        D. copy of wordlist ('Onomasticon') (Berlin 10495)

        E. copy of a funerary ritual (British Museum)

        1. only surviving copy of a 'Teaching of Sasobek'
        2. random (?) didactic maxims
        3. prescriptions and incantations for good health
        4. prescriptions for good health
        5. prescriptions for good health
        6. hymns to Sobek
        7. funerary formulae
        8. incantations for good health
        9. incantations for good health
        10. incantations for good health
        11. incantations for good health
        12. incantations for good health
        13. incantations for good health, with list of 77 days for purification (for embalming?)
        14. incantations for good health
        15. incantations for good health
        16. incantations for good health
        17. incantations for good health on the five days at the end of the year
        18. administrative despatches from fortresses in Nubia (as Papyrus C above, 'Semna despatches')

        With the exception of Papyri A and D, in Berlin, the collection is now preserved in the British Museum. The division into different numbers for the incantations for good health requires reexamination it is possible that some manuscript fragments might join to form longer rolls.

        For the objects found around the box, see Quibell 1898: 3 and pl.3. The box in which the manuscripts were found has not been identified in any museum receiving a share in finds it is described by Quibell in the following terms:

        'a wooden box about 18x12x12 inches. It was covered with white plaster, and on the lid was roughly drawn in black ink the figure of a jackal'.

        Beside the papyri, the box contained 'also a bundle of reed pens, 16 inches long and a tenth of an inch in diameter'.


        Chiasmus Resources

        §140b-147b 213-218 R.F. Smith Pharaoh Wn-is, Dyn. 5 cf 143b.

        143b Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 Kaster WOF 86 and n. 30 W repeat-in-reverse formula.

        193c Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abba W (N. frag).

        376-378a R.F. Smith anadiploid chain (cf sestina) W & Pypy (partial M).

        378b-379 R.F. Smith a2b2c2b2a.

        425c Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n.2 abcacb W (P. frag) ∥CT 717.

        430ab Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 W (P. frag).

        555a Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 M, N (T. frag).

        572c Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 T, M, N.

        587bc Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 90-91 (9) abc:de:ae:dfb T, M, N, and JP II.

        604c-f R.F. Smith abccba T, N.

        654-659 ∥727-736 R.F. Smith ∥CT 114b (Pyr 616-617, 980, 1037) Pyr 654bc ∥735 ∥CT 80 (II 41i-42a) ∥BD 147.

        703b Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abba Pharaohs Tti, and Pypy I, Dyns. 6 (N. var).

        1256c-1289c (476-546) R.F. Smith P.

        1302bc Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 88-89 (6) climactic tricolon – abc:abc:bca P.

        1376c Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 90 (7) abba M, N (P incomplete).

        1462ab Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abcacb P, M (JP II frag).

        1874b Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abba N.

        1874c Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abba N.

        1875b Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abcacb N.

        1880ab Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 90 (8) dual chiastic tetracolon.

        2004b Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 89 (7) multistructure N (Pyr 611 [Nt], 731b, 1374).

        W = Wn-is, T = Tti-mr-n-Pt, P = Pypy I, M = Mry-n-Rʿ I, N = Nfr-kЗ-Rʿ Pypy II, Nt = Ntry-kЗ-Rʿ, JP II = Pypy II, A = Aba

        Papyrus Westcar, Dyn 5 in Dyn 12 copy.

        Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 92-93 (13).

        Maxims of Ptaotep, Papyrus British Museum 10509, Dyn 5 in Dyn 18 copy (with red verse points) cf Dyn 12 copy on Papyrus Prisse.

        R.F. Smith 9 cola with multistructure.

        Autobiography of Weni, Abydos (Cairo Museum 1435), Dyn 6

        R.F. Smith prose surrounding poetic Song of Victory ABA (cf Job) cf Lichtheim AEL I:12.

        Autobiography of Harkhuf, Aswan tomb facade, Dyn 6

        R.F. Smith prose on entranceway surrounding poetry at top center ABA (cf Job).

        Maxims for Kagemni, Papyrus Prisse pl. 1, Dyn 6 in Dyn 12 copy.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 93-95 (14) tetracolon with ellipse croisée.

        I,186 R.F. Smith repeat-in-reverse formula (esp B 10 C).

        II,118 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        II,119 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        II,124 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        II,156 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        II,174 R.F. Smith inclusion (with pun) around direct parallels.

        II,316-320 Nibley MJSP 88 (84Lb) ∥BD 114.

        III,14 R.F. Smith var ∥III,74 cf III,342 repeat-in-reverse formula.

        III,28 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        III,30 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        III,40g ff R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        III,43-44 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        III,74 R.F. Smith var ∥III,14 repeat-in-reverse formula.

        III,342 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        IV,35-36 R.F. Smith inclusion (rubric).

        IV,36-38 R.F. Smith inclusion (refrain).

        IV,68-86 Brunner ZDMG 36:442,444, cited in Nibley Era 72 (Aug 1972), 76 and n. 21 inclusion (refrain).

        IV,97 R.F. Smith Necropolis ∥Netherworld.

        IV,99a R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        IV,99b R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        IV,142 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        IV,154 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        IV,184-325 R.F. Smith inclusion of tp-di-nsw formula in M1NY.

        IV,244 ff R.F. Smith repeat-in-reverse formula at center.

        IV,392-400 R.F. Smith inclusion (refrain).

        VII,157c R.F. Smith double chiasm with repeat-in-reverse formula (Loprieno Staroegipatsko 109, “focalized ‘balanced sentence’,” to which compare BD 64:5).

        VII,468a R.F. Smith both plene (B4C) and abbreviated repeat-in-reverse readings (B1C, B1L, B9C, etc.).

        Instruction for Merikare, Papyrus Leningrad (Petersburg) 1116A verso (cf PapMoscow 4658, and PapCarlsberg 6), Dyns 9/10 in Dyn 18 hieratic copy

        R.F. Smith ABA orational-poetic-orational (cf Job) cf Lichtheim AEL I:11.

        Biographical Stela of Tjetjy, Theban tomb (British Museum 614), Dyn 11

        Gardiner Egipatska gramatika 3 138 ABBA, tetracolon.

        Tale of Sinuhe, composed ca. 1875 B.C., Dyn. 12 (P. Berlin 3022, 10499).

        Parkinson Tale of Sinuhe 11, 23: ABA of Egypt-Retjenu-Egypt ABCBA (five parts centering on duel between Sinuhe and powerful warrior).

        The Eloquent Peasant (Berlin Museum), Dyn 12 in hieratic copy (MREŽA 3 rd ed., 407-410).

        Andersen Posao 29 Shea Podrijetlo 5:9-38 ABA, prose prologue/nine semi-poetic speeches/prose epilogue.

        Dispute of a Man with His BЗ over Suicide, Papyrus Berlin 3024, early Dyn 12

        Barta Gespräch 65, and Goedicke izvješće 16-17, on the 1:2 - 2:1 ratio (8-16:6-3) of the four poems Andersen Posao 30 Shea Podrijetlo 5:9-38 ABA, prose-poetry-prose (the central poem has 32 tricola) cf Job.

        The Herdsman, Papyrus Berlin 3024, early Dyn 12.

        Lintel of Amenemhat I at his Sed-Festival, Pyramid Temple, el-Lisht (Arnold in Shafer, ed., Hramovi starog Egipta, 77 [fig. 33]), Dyn. 12.

        Pyramid Temple of Senwoseret I, el-Lisht (Arnold in Shafer, ed., Hramovi starog Egipta, 78 [fig. 34]), Dyn. 12.

        Upper & Lower Egypt Reconciliation Scenes, on throne bases of ten statues of Senuseret I, mortuary temple at el-Lisht, early Dyn 12.

        cf Kemp Drevni Egipt 27-31 (fig 6) 29, “harmony through the balancing of pairs. ” – left side of monumental inscription, ntr ʻЗ nb msn di.f ʻn dd wЗs nbnbwt(i) di.f ʻn dd wЗs nb “the great god, lord of Mesen (Horus), may he give every life, stability, and power” ∥”the Ombite (Seth), may he give every life, stability, and power,” in mirror image with Horus & Seth facing each other as they tie Upper & Lower Egypt together (zmЗ “unite”) with lotus & papyrus plants, King’s cartouche at center.

        Bldg Inscription of Sesostris I, Papyrus Berlin 3029, Dyn 12 in Dyn 18 hieratic copy on leather.

        Lichtheim AEL I:116, 118 n. 1, chiastic bicolon abcbca.

        Stelae of Sesostris III, Semnah and Uronarti, Berlin, ÄI, Dyn 12.

        Hymns of Sesostris III, Kahun Papyri, pl. 2 recto, Dyn 18 copy.

        Pyramidion (Capstone) of Amenemhat III (Zahi Hawass in D. Silverman, ed., Drevni Egipt, 171), Dyn 12.

        Pectoral of Princess Merert showing Amenemhat III smiting enemy under wings of Mut (Rita Freed in D. Silverman, ed., Drevni Egipt, 227), Dyn 12.

        Hymn to Osiris, Stela of Sobek-‘Iry (Louvre C30 recto), Dyn 12.

        Grapow ZÄS 79:20-21 abcdef:fedcba for first words cf Lichtheim AEL I:202-204.

        Complaints of Khakheperre-Sonb, British Museum 5645 verso, Dyn 12 in Dyn 18 copy on writing-board.

        Lichtheim AEL I:148-149 n. 7, chiastic bicolon abccba.

        Monumental Sed-Festival Door-Frame of Amenemhat-Sobekhotep, Medamud (Arnold in Shafer, ed., Hramovi starog Egipta, 82-83 [fig. 36]), Dyn. 13.

        Ebers Medical Papyrus (hieratic in G. Ebers, Papyros Ebers).

        Book of the Dead (Prt-m-hrw), Dyn 18 through late period

        Welch Introductory Hymn to Osiris-Onnophris, Papyrus Any (British Museum 10470), sheet 2, Dyn 19.

        Matthiew-Olderogge P.SÉ I:2 Hymn to Reʿ, Papyrus Any, sheet 1, line 10 ab:2ba.

        Falcon wearing Sun-Disk, Papyrus of Anhai (BM 10472), sheet 1, Dyn 20 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 43).

        four balanced registers, Papyrus of Priest Hor (BM 10479), sheet 11, Ptolemaic (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 42).

        Two Lions with Horizon & Ankh in Center, Piankoff & Rambova, Mythological Papyri: Texts, sv. 3 of Piankoff, Egyptian Religious Texts and Representations, 32, figure 15 same illustration on Papyrus of Hunefer (BM 9901), sheet 5, Dyn 19 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 43).

        R.F. Smith repeat-in-reverse formula cf. Grapow, Urkunden, V, 36,17 37,7,17 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 45).

        R.F. Smith cf Papyrus Tshenmin (P. JS VII B, 8, lacuna), Wilson Dialogue III/2, p. 74.

        R. F. Smith ntf pw ink ink pw ntf “He is really I and I am really he” (Loprieno, Staroegipatsko, 263 n. 24 cf. CT VII,157c).

        R.F. Smith Papyrus Yuiu (Davis Papyrus), pl. 9.

        R.F. Smith Papyrus Any, sheet 28.

        R.F. Smith Papyrus Nu (British Museum 10477) sheet 11.

        R.F. Smith Papyrus Tshenmin (P. JS VI-V, 23-24) abcacb cf Lepsius Todtenbuch Bl. 32.

        R.F. Smith Papyrus Nu, sheet 7.

        Four Baboons around Lake of Fire, Papyrus of Any, sheet 33 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 118-119).

        Burial Chamber as Elaborate Booth, Papyrus of Nakht (BM 10471), sheet 20, Dyn 18/19 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 146-147) Papyrus of Muthetepti (BM 10010), sheet 5, Dyn 21 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 148).

        Djed-pillar from the Papyrus of Any (Budge, Egyptian Religion, 70).

        Djed-Pillar & Sun-Disk on Horus Falcon, from the Papyrus of Hunefer (BM 9901), sheet 1, Dyn 19 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 6).

        Creation of World with Godesses of North & South, Papyrus of Priest Khensumose (James P. Allen in D. Silverman, ed., Drevni Egipt, 121), Dyn. 21.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 87 (3) graphic ∥847:1-2 abb2a.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 87 (3) graphic ∥846:17 abb2a cf 776:6-7, 843:6-8.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 87 (4) graphic abba.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 87 (2) abba cf var Berlin, ÄJa, II:74.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 87 (2) graphic cf var Urk. IV:1215 direct parallel in Piehl Inscr. hiérogl. I, pl. 109:1.

        Tombos Stela of Tutmose I (Urk., IV:18ff), Dyn 18.

        The Punt Expedition of Queen Hatshepsut, Deir el-Baari, Dyn 18 (Urk., IV:341ff).

        Hymns of Victory of Tutmose III Over Mitanni, Poetic Karnak Festival Temple Stela (Cairo Museum 34010 Urk., IV:611ff), Dyn 18.

        R.F. Smith ABA, and other overall chiastic structure.

        Matthiew-Olderogge P.SÉ I:3 climactic tricolon.

        Lunette with Winged Sun-Disk over register with Thutmose III offering to Amun-Reʿ, on wall of shrine in Western Thebes (James P. Allen in D. Silverman, ed., Drevni Egipt, 127).

        Hymn to Osiris, Papyrus Louvre C 286, Dyn 18.

        Limestone stele (32 cm high), with a portrait of the royal family of Pharaoh Akhenaten (Berlin Museum 14145 B. Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, 282 [fig. 94] cf. 285).

        Royal family scene (Tomb of Huya) of Amenhotep III, his wife Tiyi, and their children, having a banquet (William J. Murnane, Texts from the Amarna Period in Egypt, SBL Writings from the Ancient World 5 [Atlanta: Scholars Press, 1995], 132 [fig. 4]).

        Divine Conception of Amenhotep III by Amun-Reʿ (Bell in Shafer, ed., Hramovi starog Egipta, 139 [fig. 47, reconstruction drawing]), Dyn 18.

        Funerary statue for Mutnofret, chantress of Khnum, with a triple inscription (triptych) on its back in which the central inscription devoted to her (and mentioning her at the close) is flanked by left and right inscriptions prominently mentioning her son at the close of each – in a well-balanced ABA (Murnane, Texts from the Amarna Period in Egypt [1997], 49 [text 20-B from Balansura]).

        Three short inscriptions, each with ABA pattern, on the Funerary Stela of Huy (Saqqara), from the Amarna period – which includes an offering scene (Murnane, Texts from the Amarna Period in Egypt [1997], 51-52 [text 24]).

        Pectoral from Tomb of Tutankhamun, with winged scarab of translucent chalcedony at center (Rita Freed in D. Silverman, ed., Drevni Egipt, 227), Dyn. 18.

        Hymn to Aton, Tomb of Ay, El Amarna, Dyn 18 Lichtheim, AEL, II:93-96.

        R.F. Smith cf Ps 104:20-23, and Breasted History of Egypt 371-372.

        Stela of aremeb, British Museum 551 (Urk., IV:2095ff), Dyn 18/19.

        Hymn to Re', door-jamb of Tomb of aremeb (British Museum 552), Dyn 18/19.

        Tenth Pylon at Karnak (reconstruction in Peter Der Manuelian in D. Silverman, ed., Drevni Egipt, 209), New Kingdom.

        Song of Blind Harpist, relief on Tomb of Neferotep the Priest, Thebes (#50), Dyn 19 Lichtheim, AEL, II:115-116.

        R.F. Smith ABA, or inclusion.

        Hymns to Amon, Papyrus Leiden I 350 recto, hieratic, Dyn 19.

        Cairo Hymn to Amon, Papyrus Boulaq II, pll. 11-13.

        Dedicatory Inscription of Abydos, Dyn 19.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 91-92 (11).

        Tale of Two Brothers, Papyrus d’Orbiney, hieratic of Dyn 19, but from much earlier times Lichtheim, AEL, I:203-211.

        R.F. Smith cf Hintz Untersuchungen 148-149.

        Papyrus Anastasi III (British Museum 10246), hieratic, Dyn 19.

        R.F. Smith abcbca (with red verse points).

        Memorial Stela of Nb-Re', Thebes (Berlin Museum 20377), Dyn 19.

        Stela with Qudshu-Asherah-Isis standing on a lion at the center en face between Ptah-Min-El and Reshef-Nergal-Melcarth (all in the top register), Dyn 19, British Museum Relief 646 (Budge, Gods of the Egyptians, II:276 J. Pritchard, ed., Ancient Near East in Pictures, 473 J. Gray, The Canaanites, plate 20 discussed by W. F. Albright, Yahweh and the Gods of Canaan, 121-122,145-146).

        Base Inscription of Statue of Ramesses II, chiastic inscription with Iunmutef-priests at flanks (L. Bell in Shafer, ed., Hramovi starog Egipta, 168 [fig. 72]), Dyn 19.

        Colossal Entrance to Temple of Nefertari at Abu Simbel, built by Ramesses II (Peter Der Manuelian in D. Silverman, ed., Drevni Egipt, 204), Dyn. 19.

        Double “False Door” at rear of Triple Barque Shrine chapel, peristyle court, Luxor Temple, flanked by “a symmetrical pair of colossal ram-headed staffs” (mdw-špsy standards of Amun-Reʿ), and flanked by “a symmetrical pair of covered niches containing life-size standing [kЗ] images of the divine Ramesses II” (Bell in Shafer, ed., Hramovi starog Egipta, 168-170 [fig. 73], citing Haeny, LÄ, 5:570), Dyn 19.

        Pylon at Luxor Temple, First Courtyard, Ramesses II (Bell in Shafer, ed., Hramovi starog Egipta, 153 [fig. 62, restoration drawing]), Dyn 19.

        Palace of Merneptah at Memphis (reconstruction drawing in Ian Shaw in D. Silverman, ed., Drevni Egipt, 77), Dyn. 19.

        Lunette of “Hearing Ear” Stela of a workman at Deir el-Medina, Western Thebes (Emily Teeter in D. Silverman, ed., Drevni Egipt, 162), Dyn. 19/20.

        Hymn to Amun-Re on Votive Stela of Nebre for his son Nakhtamun at Deir el-Medina, in Western Thebes, Ramesside period (Berlin Museum 20377)

        Painted Wooden Funerary Stela of Princess Deniuenkhons offering to Reʿ-Harakhte-Atum (Robert K. Ritner in D. Silverman, ed., Drevni Egipt, 140), Dyn 22.

        Shabaku Stone (BM 498), MREŽA 5 AEL I:51-57 Dyn. 25 copy of archaic leather document ordered by King Shabaku and set in Temple of Pta in Memphis (MDAIK, 29:195-204)..

        Metternich Stela, 4 th century B.C.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 92 (12).

        Sarcophagus Inscription, Museum of Turin (Brugsch Wörterbuch III:974).

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 88 (5) noting double-duty suffix abccba.

        Horus Temple at Edfu (Finnestad in Shafer, ed., Hramovi starog Egipta, 193 [fig. 89, plan by Finnestad adapted from Chassinat]), Ptolemaic

        Pylon of Temple of Horus at Edfu (Finnestad in Shafer, ed., Hramovi starog Egipta, 188 [fig. 83], 207 [fig. 100]), Ptolemaic.

        Book of Breathings, Papyrus Louvre 3284, Graeco-Roman period.

        Nibley MJSP 196-197 (cf 61) ∥Papyrus Berlin 3135 ∥P. JS X, iv, 5.

        Bas-relief of Djed-column of Osiris, Abydos, showing his plumed crown with horns and disk, below which are the breastplate and pectoral (Budge, Egyptian Religion, 70).

        A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, prijevod A. M. Blackman (London: Methuen & Co., 1927 reprinted with new introduction, N.Y.: Harper Torchbook, 1966), from Die Literatur der Ägypter (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1923), cited in A. Yahuda, Language of the Pentateuch, 17 n. 2,

        Thou wilt be as long as eternity,

        And eternity will be as long as thou art.

        Polotsky, Grundlagen, 33-34 (Loprieno, Staroegipatsko, 263 n. 24), anok pe ntoou auō ntoou pe anok.


        Vidi također        Information as of: 02.07.2020 07:10:22 CEST

        Changes: All pictures and most design elements which are related to those, were removed. Some Icons were replaced by FontAwesome-Icons. Some templates were removed (like “article needs expansion) or assigned (like “hatnotes”). CSS classes were either removed or harmonized.
        Wikipedia specific links which do not lead to an article or category (like “Redlinks”, “links to the edit page”, “links to portals”) were removed. Every external link has an additional FontAwesome-Icon. Beside some small changes of design, media-container, maps, navigation-boxes, spoken versions and Geo-microformats were removed.


        Innehåll

        Berättelsen centrerar hovtjänstemannen Sinuhe och dennes liv och äventyr. Det är Sinuhe själv som berättar. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 5 ] [ 6 ]

        Äventyren tar sin början när Sinuhe råkar få höra kungen Amenemhet I:s dödsbud under ett fälttåg lett av kronprinsen Sesostris I i Libyen. Sinuhe flyr hals över huvud från fältlägret och tar sig utanför Egyptens gränser, via Sinaiöknen. I öknen är Sinuhe på väg att dö av törst, men en asiatisk nomad räddar livet på honom. Sinuhe bosätter sig i Levanten. Sinuhe blir sedan värvad av en lokal furste vid namn Amunenshi. Denne gör Sinuhe till sin svärson och placerar honom i täten av sin stam. Sinuhe bevisar sina fysiska och psykiska färdigheter i en duell med en slagskämpe från en annan, rivaliserande stam.

        Trots alla ynnestbevis och trots att han rotat sig med familj i Levanten hos Amunenshi börjar den åldrande Sinuhe längta hem, inte minst på grund av föreställningen att en riktig begravning (nödvändig för ett evigt liv) endast kan genomföras i Egypten. I ett mirakulöst svar på hans outtalade böner anländer ett brev från den nye kungen Sesostris I, vilket innehåller en kunglig amnesti och en uppmaning till Sinuhe att återvända hem. Sinuhe jublar över detta meddelande och lämnar sitt nyskapta liv bakom sig för Egypten. Vid ankomsten till Egypten och hovet i huvudstaden Lisht välkomnas Sinuhe, och han tilldelas rikliga belöningar och underhåll i form av hus, provisioner, tjänare och (inte minst) en storståtlig grav.

        Flera tolkningar har fokuserat på temat om fri vilja och ödestro i forntidens Egypten, inte minst mot bakgrund av den flykt som Sinuhe tog sig för och som han i efterhand inte kan förklara eller förstå. [7]

        Annars har många tolkningar fokuserat på verkliga eller inbillade paralleller till berättelser i Gamla testamentet. Sinuhes flykt sägs påminna om profeten Jonas flykt, Sinuhes duell med slagskämpen sägs avspeglas i berättelsen om David och Goliat, Sinuhes karriär i utlandet sägs likna berättelsen om Josefs karriär i Egypten, och Sinuhes avfärd och återvändande sägs föra tankarna till berättelsen om den förlorade sonen. [8]

        Berättelsen finns bevarad på 36 olika manuskript, både på papyrus och ostraka. Det finns åtta kända papyrusmanuskript och 28 ostrakamanuskript. Samtliga manuskript är skrivna i hieratisk skrift och dateras till det Mellersta riket eller det Nya riket. [ 1 ] [ 2 ] [ 5 ] [ 6 ]

        Ostrakamanuskripten återfinns bland annat på Ashmolean ostrakon, Senenmut 149 ostrakon och British Museum ostrakon.

        Papyrusmanuskripten återfinns bland annat i Papyrus Moskva/Pusjkin 4657 (i samlingen Golenisjtjev papyri), Berlin 10499-papyrusen, Turin 54015-papyrusen, Harageh 1-papyrusen och Berlin 3022-papyrusen. [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]